หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSelf Adhesive Tear Strip ขนาด ๑.๖ มิลลิเมตร x ๑๖,๐๐๐ เมตร จำนวน ๓,๘๔๐...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSelf Adhesive Tear Strip ขนาด ๑.๖ มิลลิเมตร x ๑๖,๐๐๐ เมตร จำนวน ๓,๘๔๐ ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

..เพิ่มเติม..