หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษา พร้อมปรับตั้งเครื่องทำแม่พิมพ์ออฟเซต(CTP) เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานกับงานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูงได้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษา พร้อมปรับตั้งเครื่องทำแม่พิมพ์ออฟเซต(CTP) เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานกับงานพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงขั้นสูงได้

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..