หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มที่ 2 จำนวน 26 รายการและยกเลิกการจัดซื้อยากลุ่มที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยากลุ่มที่ 2 จำนวน 26 รายการและยกเลิกการจัดซื้อยากลุ่มที่ 2 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..