หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม ขนาด 1,080 X 8,300 ม. จำนวน 1,500...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตมันสองหน้า ชนิดม้วน 80 กรัม ขนาด 1,080 X 8,300 ม. จำนวน 1,500 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..