หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..