หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่แสดงความยินดีกับสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี

แสดงความยินดีกับสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี

หมวดหมู่ :

นางประภาพรรณ ประพันธ์พจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4  สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

..เพิ่มเติม..