หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออุปกรณ์ จำนวน ๕๐ รายการ สำหรับนำไปปรับปรุงระบบลมอัดของเครื่องส่งก้นกรอง Filtromat/Magomat No.3,4,5 และ No.6 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้ออุปกรณ์ จำนวน ๕๐ รายการ สำหรับนำไปปรับปรุงระบบลมอัดของเครื่องส่งก้นกรอง Filtromat/Magomat No.3,4,5 และ No.6 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..