หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สำหรับช่องร้านค้า จำนวน 13 ร้าน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับห้องล้างภาชนะ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์อำนวยความสะดวก สำหรับช่องร้านค้า จำนวน 13 ร้าน และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับห้องล้างภาชนะ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..