หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารตึกอำนวยการ อาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา และอาคารฝ่ายการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารตึกอำนวยการ อาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา และอาคารฝ่ายการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..