หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ PROTOS ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และ 5 จำนวน 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักรผลิตบุหรี่ PROTOS ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 3 และ 5 จำนวน 5 รายการ

..เพิ่มเติม..