หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เครื่องยนต์ยี่ห้อ HONDA 4 แรงม้า รหัสทรัพย์สิน 42.12.02.02.7.022.54.01 ของสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เครื่องยนต์ยี่ห้อ HONDA 4 แรงม้า รหัสทรัพย์สิน 42.12.02.02.7.022.54.01 ของสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เครื่องยนต์ยี่ห้อ HONDA 4 แรงม้า รหัสทรัพย์สิน 42.12.02.02.7.022.54.01 ของสถานีใบยาหนองยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..