หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักร GODIOLI ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ จำนวน 6 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องจักร GODIOLI ที่โรงอบใบยาเด่นชัย จ.แพร่ จำนวน 6 รายการ

..เพิ่มเติม..