หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingราคากลาง งานซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า (Traction Battery) จำนวน 13 รายการ รวม 19 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4...

ราคากลาง งานซื้อแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า (Traction Battery) จำนวน 13 รายการ รวม 19 ชุด สำหรับใช้งานที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ,ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 , ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ

..เพิ่มเติม..