หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 ของกองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาฯ

ประกาศผลผู้ชนะประจำไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2562 ของกองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาฯ

..เพิ่มเติม..