หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อแบตแตอรี่รถยกไฟฟ้า (Traction Battery) จำนวน 13 รายการ รวม 19 ชุด ของ ฝรง.4...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อแบตแตอรี่รถยกไฟฟ้า (Traction Battery) จำนวน 13 รายการ รวม 19 ชุด ของ ฝรง.4 และ ฝรง.5

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..