หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ Protos-90 และ...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมา รื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพ เครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ Protos-90 และ กลุ่มเครื่องบรรจุซอง Alfa-Ram No.25,26,27 และ 28 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด จากฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..