หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 17 ปี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 17 ปี

หมวดหมู่ :

     นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี ณ ห้องแก้ววิเชียร  ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

กองสื่อสารองค์กร
Photo & News by S.Jnas

..เพิ่มเติม..