หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Marketประกาศผลผู้ชนะ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 ฉลากเขียว จำนวน 5,727 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศผลผู้ชนะ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 ฉลากเขียว จำนวน 5,727 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

..เพิ่มเติม..