หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวน Protos-90 และเครื่องบรรจุซอง...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรกลุ่มเครื่องมวน Protos-90 และเครื่องบรรจุซอง Alfa Ram No.21, 22, 23 และ 24 พร้อมอุปกรณ์ รวมจำนวน 4 ชุด ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

..เพิ่มเติม..