หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีเปิดสวนสมุนไพร การยาสูบแห่งประเทศไทย

พิธีเปิดสวนสมุนไพร การยาสูบแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ :

นายสรคมน์  ปริยายสุทธิ์ รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดสวนสมุนไพร การยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินงานต่อยอดจากโครงการองค์กรสีเขียว ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณพื้นที่การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยมีผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง นายปรีชา  บูชาธรรม กล่าววัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสวนสมุนไพร หลังจากทำพิธีเปิดป้ายสวนสมุนไพรอย่างเป็นทางการ คณะผู้บริหารได้ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร และเยี่ยมชมแปลงพืชผักสมุนไพร โดยมีอาจารย์สุนทรี  จีนธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ นำชมพร้อมบรรยายให้ความรู้
สวนสมุนไพร การยาสูบแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเตาเผาขยะเดิมให้เป็นสวนสมุนไพรที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม  ส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยภายในโรงพยาบาลด้วยตัวยาสมุนไพรชนิดต่างๆ บูรณาการร่วมกับกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นองค์กรสีเขียวอย่างยั่งยืน และในอนาคตมุ่งหวังให้สวนสมุนไพรแห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับพนักงาน ยสท. และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ที่มารับบริการที่โรงพยาบาล เนื่องจากต้นไม้ทุกต้นมีป้ายชื่อและคิวอาร์โค้ดกำกับ เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปและสรรพคุณทางยาที่เป็นประโยชน์ โดยพิธีเปิดจัดขึ้น ณ สวนสมุนไพร การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562

..เพิ่มเติม..