หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศรับสมัครงานรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การยาสูบแห่งประเทศไทย

รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การยาสูบแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ :

1.รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิกดาวน์โหลด
2.ใบสมัคร WORD คลิกดาวน์โหลด  PDF. คลิกดาวน์โหลด
3.ใบรับรองคุณสมบัติตนเอง คลิกดาวน์โหลด
4.หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล คลิกดาวน์โหลด
5.หนังสือยินยอมให้ตรวจข้อมูลหลักทรัพย์ คลิกดาวน์โหลด
6.แบบแสดงการยื่นเอกสาร.คลิกดาวน์โหลด
7.ยินยอมตรวจข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจคลิกดาวน์โหลด

..เพิ่มเติม..