หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย

การยาสูบแห่งประเทศไทยร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย

หมวดหมู่ :

       นายเจียม สาทสุทธิ ผู้ตรวจการ และคณะผูแทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจยาสูบไปร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..