หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ให้บริการชั้น 1 และชั้น 2 (ต่อเติมระบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม) ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา...

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ให้บริการชั้น 1 และชั้น 2 (ต่อเติมระบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม) ที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..