หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ขนาด ๕๓.๖ มม. x ๖,๐๐๐ ม. จำนวน ๕,๐๐๐ ม้วน ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษมวนบุหรี่ ขนาด ๕๓.๖ มม. x ๖,๐๐๐ ม. จำนวน ๕,๐๐๐ ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..