หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษมวนบุหรี่ สำหรับบุหรี่ขนาด ๗.๑ ขนาด ๔๘ มม. x ๖,๐๐๐ ม. จำนวน ๑,๐๐๐ ม้วน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษมวนบุหรี่ สำหรับบุหรี่ขนาด ๗.๑ ขนาด ๔๘ มม. x ๖,๐๐๐ ม. จำนวน ๑,๐๐๐ ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..