หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกคลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ จำนวน 2 รายการ (ฝจพ.b.02/68/62)

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกคลังพัสดุ กองคลังสินค้า ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ จำนวน 2 รายการ (ฝจพ.b.02/68/62)

..เพิ่มเติม..