หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/56/62)

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 11 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.02/56/62)

..เพิ่มเติม..