หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายกล่องใบยา สารปรุง และวัตถุดิบอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ ณ กองคลังสินค้า สาขาโรจนะ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้ายกล่องใบยา สารปรุง และวัตถุดิบอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ ณ กองคลังสินค้า สาขาโรจนะ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฝจพ.b.02/67/62 ลงวันที่ 7 ส.ค.62

..เพิ่มเติม..