หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ (QTM) แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั้มลม) จำนวน 2 ชุด ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องตรวจสอบคุณภาพบุหรี่ (QTM) แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั้มลม) จำนวน 2 ชุด ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..