หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยา ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.อยุธยา ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..