หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ และสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ และสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..