หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานยาสูบเชียงราย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักงานยาสูบเชียงราย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

..เพิ่มเติม..