หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดซื้อน้ำมันเตาข้น 1500 (ชนิดที่ 2) จำนวน 120,000 ลิตร ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

งานจัดซื้อน้ำมันเตาข้น 1500 (ชนิดที่ 2) จำนวน 120,000 ลิตร ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

..เพิ่มเติม..