หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัดความพอง DENSIMETER พร้อมอุปกรณ์ แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั๊มลม) จำนวน 1 ชุด ซึ่งใช้งานอยู่ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องวัดความพอง DENSIMETER พร้อมอุปกรณ์ แบบไม่รวมอะไหล่ (รวมอะไหล่เฉพาะปั๊มลม) จำนวน 1 ชุด ซึ่งใช้งานอยู่ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..