หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาไม่เกิน 5,000.-บาท เดือนกรกฎาคม 2562 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาไม่เกิน 5,000.-บาท เดือนกรกฎาคม 2562 (โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..