หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ซื้ออะไหล่ PPC-R02.2N-N-NN-P2-NN-FW สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 5 สี (KOMORI CHAMBON) จำนวน 1 ชิ้น

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – ซื้ออะไหล่ PPC-R02.2N-N-NN-P2-NN-FW สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 5 สี (KOMORI CHAMBON) จำนวน 1 ชิ้น

..เพิ่มเติม..