หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการของโรงพยาบาล ทำความสะอาดโรงพักขยะ และดูแลไม้ประดับในอาคาร ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการของโรงพยาบาล ทำความสะอาดโรงพักขยะ และดูแลไม้ประดับในอาคาร ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..