หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.คลองเตย ปีงบฯ2563 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานช่วยขนย้ายหีบบุหรี่ และอื่นๆ ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.คลองเตย ปีงบฯ2563 ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..