หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย(POS) และระบบ VAT

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย(POS) และระบบ VAT

..เพิ่มเติม..