หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจัดซื้อคาร์บอนไดออกไซค์เหลว (LIQUID CARBONDIOXIDE) จำนวน 705,482 กิโลกรัม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจัดซื้อคาร์บอนไดออกไซค์เหลว (LIQUID CARBONDIOXIDE) จำนวน 705,482 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..