หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างขนส่งแสตมป์ยาสูบด้วยรถยนต์นิรภัยหุ้มเกาะพร้อมประกันภัยความเสียหาย ปีงบประมษณ 2563 ฝจพ.b.02/36/62

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างขนส่งแสตมป์ยาสูบด้วยรถยนต์นิรภัยหุ้มเกาะพร้อมประกันภัยความเสียหาย ปีงบประมษณ 2563 ฝจพ.b.02/36/62

..เพิ่มเติม..