หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางร่าง - ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.คลองเตย ปีงบประมาณ 2563

ร่าง – ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ที่กองคลังผลิตภัณฑ์ ยสท.คลองเตย ปีงบประมาณ 2563

..เพิ่มเติม..