หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ซื้ออะไหล่ SPEEDWELL SLEEVES สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 8 สี (BOBST) จำนวน 10 ชิ้น

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง – ซื้ออะไหล่ SPEEDWELL SLEEVES สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 8 สี (BOBST) จำนวน 10 ชิ้น

..เพิ่มเติม..