หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลาง(ราคากลาง) จ้างขนส่งบุหรี่สำเร็จรูปจากการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ส่งมอบที่การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

(ราคากลาง) จ้างขนส่งบุหรี่สำเร็จรูปจากการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ส่งมอบที่การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..