หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในตึกอำนวยการ ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆภายในตึกอำนวยการ ฯลฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..