หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาในการรื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง และตั้งวาง หรือติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ จากฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมาในการรื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง และตั้งวาง หรือติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ จากฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..