หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และการบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

หมวดหมู่ :

นายสรคมน์ ปริยายสุทธิ์ รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา และประชาชนชุมชนร่มเกล้า เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
พญ. พันธ์ทิพย์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ การยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นคณะเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เริ่มให้บริการประชาชน ประกอบด้วย การตรวจคัดกรอง วัดสัญญาณชีพ ตรวจรักษาโรคทั่วไป การจ่ายยา การให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเวชภัณฑ์ ยาคุมกำเนิด ถุงยางอนามัยมาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารับบริการ พร้อมทั้งแจกนมและขนมให้กับเด็กๆ โดยมีประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ ชุมชนร่มเกล้า เขตคลองเตย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ฎาคม ๒๕๖๒

..เพิ่มเติม..