หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานในเวลาราชการและนอกเวลารายชการ ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานในเวลาราชการและนอกเวลารายชการ ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..