หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ก้าวสู่ปีที่ 49

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ก้าวสู่ปีที่ 49

หมวดหมู่ :

          นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น เนื่องในโอกาสวันสถาปนาก้าวสู่ปีที่ 49 ณ ชั้น 2 อาคารอินเตอร์ลิ้งค์ ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด กม. 4.5) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

กองสื่อสารองค์กร
News&Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..