หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล

หมวดหมู่ :

นายสรคมน์  ปริยายสุทธิ์  รองผู้ว่าการด้านการตลาด รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

..เพิ่มเติม..